coaching

Het doel van het gesprek / de gesprekken is om te helpen zoeken naar eigen antwoorden en oplossingen door (negatieve) gedachten en overtuigingen om te zetten in een andere manier van denken. Transformatie is gebaseerd op het principe dat iedere keuze (waaruit een bepaalde situatie of een gevoel voortkomt) is te herleiden tot een gedachte gebaseerd op angst of op liefde.

Angst uit zich – zonder dat we ons dat er vaak van bewust zijn - in gedrags-, relatie-, persoonlijke problemen, conflictsituaties en in ziekte. Door de situaties te bekijken en gedachtepatronen te herkennen kunnen deze worden omgezet in liefde. Hierdoor kunnen situaties veranderen en kunnen we het leven anders gaan ervaren.